11.06.2011

"Nå er det nok!"Dagbladet 5.11.2011
Attack rape of young women in Oslo, text by Kjetil Rolness

No comments: