4.13.2012

Dagbladet: Breiviks Marionetter

Det har blitt noen tegninger i forbindelse med 22. juli, her er noen av dem.

3.12.2012

New York - here we were!


The Top of The Rock


Cup Cakes


MoMA


The Met


The Empire State


The City that never sleeps…


2.03.2012

DAGBLADET: Den nye fastlegeordningen
Fastlegeaksjonen bruker spalten (tekst og tegning) i sin kampanje mot innføring av de rettningslinjene for fastleger, man kan lese spalten og se hva legene tenker om dette på denne aksjonsbloggen:
fastlege.blogspot.com

Etter at denne spalten var på trykk 4. februar 2012, har jeg fått en del forespørsler om kjøp av giclée-trykk av denne tegningen fra fastleger som reagerer på den nye ordningen. Vi fikk beskjed om at siden fra Dagbladet har på mange legekontor blitt hengt opp i glass og ramme.

Hvis du er fastlege (eller andre) og vil kjøpe et trykk, så er det nå trykket opp et nummerert opplag.

Papirstørrelse er 60x60 cm (trykk ca A3 størrelse).
Hanemühle kunstpapir.
Pris kr. 1999,- per trykk + frakt/porto

Ta konakt med meg på epost: gunn-hem@online.no

1.28.2012

Utstilling om Drammen 2036Drammen 2036 (Kulturpanelet Drammen 2036);
Oppdraget var å skape 4 tegninger/illustrasjoner skapt fra idéer og tanker som kom opp under kulturpanelet. Mitt utgangspunkt er at når man snakker om KULTUR så er det mennesker, mellommenneskelig opplevelser, drømmer, utvikling av egen identiet og valgfrihet man snakker om. Jeg ble veldig fort sittende å visualisere "kart over Drammen" i forhold idéer fra kulturpanelet. Til slutt snudde jeg dette på hodet og fokusere på de tingene som kom opp angående "mennesket i by" og skogen/marka (mye nevnt i kulturpanelet).
Mine fokusområder ble da studentby/kunnskapsby, befolkningstetthet (antatt 80 000 mennesker i 2036),integrering og natur. Miljøutfordringene kommer til å prege reisemønster/bevegelsesfrihet i Drammen. Så kanskje vi blir mer opptatt av det "nære opplevelser" i fremtiden - reise i nabolaget vårt?
En opphetet klode kan gi oss palmer og eksotiske planter på Spiralen eller i parkene?
Jeg tror også at man fremdeles leser bøker i 2036, så jeg fjernet ikke papirboka. Mitt håp er at vi fremdeles er glad i "papiret" - et utgangspunkt for Drammensvassdraget og plassering av Drammen.
En økning av befolkningstettheten gir kanskje et bilfritt/bussfritt sentrum og ekstrem tetthet av hus? Høyere vannstand i Drammenselva gir oss u-båter istedet for biler? Et ønske om å gjenskape livet på og i elva, i parkene og i skogene, en spennende studentby hvor forskning blir sentralt - og sist men ikke minst - en by for ALLE uansett bakgrunn, farge, relgion og seksuell orientering.