1.28.2012

Utstilling om Drammen 2036Drammen 2036 (Kulturpanelet Drammen 2036);
Oppdraget var å skape 4 tegninger/illustrasjoner skapt fra idéer og tanker som kom opp under kulturpanelet. Mitt utgangspunkt er at når man snakker om KULTUR så er det mennesker, mellommenneskelig opplevelser, drømmer, utvikling av egen identiet og valgfrihet man snakker om. Jeg ble veldig fort sittende å visualisere "kart over Drammen" i forhold idéer fra kulturpanelet. Til slutt snudde jeg dette på hodet og fokusere på de tingene som kom opp angående "mennesket i by" og skogen/marka (mye nevnt i kulturpanelet).
Mine fokusområder ble da studentby/kunnskapsby, befolkningstetthet (antatt 80 000 mennesker i 2036),integrering og natur. Miljøutfordringene kommer til å prege reisemønster/bevegelsesfrihet i Drammen. Så kanskje vi blir mer opptatt av det "nære opplevelser" i fremtiden - reise i nabolaget vårt?
En opphetet klode kan gi oss palmer og eksotiske planter på Spiralen eller i parkene?
Jeg tror også at man fremdeles leser bøker i 2036, så jeg fjernet ikke papirboka. Mitt håp er at vi fremdeles er glad i "papiret" - et utgangspunkt for Drammensvassdraget og plassering av Drammen.
En økning av befolkningstettheten gir kanskje et bilfritt/bussfritt sentrum og ekstrem tetthet av hus? Høyere vannstand i Drammenselva gir oss u-båter istedet for biler? Et ønske om å gjenskape livet på og i elva, i parkene og i skogene, en spennende studentby hvor forskning blir sentralt - og sist men ikke minst - en by for ALLE uansett bakgrunn, farge, relgion og seksuell orientering.


1.27.2012

Testing New Animation Box


Finally… after lots of moving of others animation boxes,
my own mini animation studio is up and running.
Time for the first test today...