9.11.2016

ROM 111 - Prosjektrom på Dikemark sykehus - Lien


I forbindelse med 10 års jubileum for Kunst rett Vest ble alle som har vært med tidlegere. De som ønsket det kunne ha eget prosjektrom. Mitt verk heter ROM 111 og er til de som tilbrakte hele sitt voksne liv i disse rommene på kvinnesykehuset Lien på Dikemark sykehus i Asker.